Cykelbana byggs på förorenad mark i Eskilstuna

Efter många diskussioner blir det en cykelbana på den gamla banvallen mellan Eskilstuna och Ärla. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått klartecken från miljöförvaltningen att få bygga trots att det finns föroreningar som arsenik där.

Slutsatsen är att kommunen inte behöver ta bort föroreningarna när cykelbanan byggs, men att man ska ta hänsyn till dem när kommunen bygger cykelbanan.

I nuläget bedöms föroreningar vara en hälsofara, främst om man får i sig växter och jord som innehåller arsenik, men kommunen bedömer att det är osannolikt att barn kommer att leka i området.