Romer får minnesdag för Förintelsen

2:14 min

Nu får romerna en officiell minnesdag för förintelsen av dem under andra världskriget. Soraya Post (FI) har drivit frågan i Europaparlamentet.

– Jag är överlycklig. Hela resolutionen gick igenom. De konservativa och liberalerna hade lämnat in ändringsförslag. De ville inte ha med ordet "holocaust" någonstans i resolutionen. Jag fick igenom ordet "holocaust" på den viktigaste punkten som säger att EU-parlamentet erkänner den 2 augusti som romernas minnesdag för förintelsen.

Soraya Post, ledamot av Europaparlamentet för Feministiskt initiativ, har drivit frågan att EU-parlamentet ska erkänna och hedra minnet av förintelsen av romer under andra världskriget.

I går röstades hennes resolution igenom i Europaparlamentet och den 2 augusti blir en officiell minnesdag för förintelsen av romer. Det är nu upp till EU:s medlemsländer att själva avgöra om de vill införa minnesdagen i sin kalender. Under andra världskriget mördades en halv miljon romer, men trots det så är gruppen bortglömd. De hördes aldrig under Nürnbergrättegångarna och har inte fått någon ersättning för sitt lidande under kriget.

Soraya Post säger att erkännandet av antiziganism och romernas förintelse är viktig för integreringen av romer i Europa.

– Det här är en milstolpe för den romska rörelsen. Nu kan man inte bara prata om social diskriminering och exkludering utan nu kommer vi till den punkten där social och ekonomisk diskriminering och exkludering är effekter av antiziganism. Äntligen kan man också börja skriva om romerna under förintelsen som en etnisk grupp som blev utrotad.

Romska organisationer har länge uppmärksammat 2 augusti som en minnesdag för förintelsen. Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 avrättades närmare 3 000 romer, de flesta kvinnor och barn, i det så kallade "zigenarlägret" i Auschwitz-Birkenau.

Nu hoppas Soraya Post att EU:s medlemsstater också kommer att börja uppmärksamma minnesdagen för förintelsen av romer.

– Nu får man jobba fram mot att medlemsstaterna tar åt sig detta. Det här är vad parlamentet har beslutat. Man måste göra upp med historien för att kunna få en bättre framtid. Man måste inte leva kvar i historien men man måste göra upp med historien, och detta ger kanske ett utrymme för det.