Vad är "kvalitet" i kulturpolitiken?

3:18 min

Kulturanslag som de i samverkansmodellen ska fördelas i enlighet med de kulturpolitiska målen och bland annat främja "kvalitet", men vad är då "kvalitet"? Det finns det ingen samsyn om men det är ämnet för en nationell konferens i Stockholm idag.

En av dem som medverkar på konferensen arrangerad av kulturskaparorganisationen Klys och som har en viss uppfattning om hur begreppet används är Linnéa Lindsköld. Lindsköld har studerat statens stöd till ny svensk litteratur:

- Konstnärlig kvalitet i kulturpolitiken har en väldigt central roll, men sedan backar politikerna från att själva definiera kvalitet utan det är något som ska göras med en armlängds avstånd som det heter. Armlängds avstånd betyder alltså att politiker inte ska ha någon åsikt om konst och kulturs innehåll utan det ska skötas av kulturrådet och andra myndigheter och institutioner, säger Lindsköld.

Syftet med det är att politikerna inte ska kunna använda konstnärliga uttryck för egna syften eller tysta sådana uttryck av samma skäl, och av den anledningen kan bedömningen överlåtas till konstnärerna själva på olika områden - som musik, bild och form och litteratur:

- Som i fallet med statens stöd till ny svensk skönlitteratur som jag har skrivit min avhandling om. Då får de grupperna själva göra kvalitetsbedömningar. Då är det ju mer praktiskt än säg när ett pris i litteratur ska ges ut och man ska hitta en bok som är allra bäst utan här gäller det ju att på något sätt föra en ständig diskussion om "är det här kvalitativt nog då för att få ekonomiskt stöd?".

Fokus när det gäller litteraturstödet har varit på originalitet, nyskapande, förmåga att överskrida genreförväntningar, men sedan saknas det kunskaper om hur andra konst- och kulturområden gör:

- Man kan allmänt säga "jamen kvalitet - det är omöjligt att slå fast en absolut definition. Det beror på ..." och så vidare, och så vidare, men: det används ju faktiskt och det görs kvalitetsbedömningar i landet hela tiden, men då på olika sätt så klart.

Varför är det viktigt enligt dig att veta hur det här begreppet används?

- Det handlar om transparens någonstans att veta. Kvalitet är ju någonstans ett maktmedel när det används i kulturpolitiken, att slutresultat blir pengar för någon och då är det viktigt att veta hur det görs. Sedan kan det också vara intressant att veta om det finns olika sätt - bedömer man på ett sätt när det gäller litteratur och på ett annat sätt när det gäller scenkonst? Och hur kan det komma sig att man gör på olika sätt, säger Lindsköld och fortsätter:

- Det är väl så att kvalitet är något som man är väldigt positiv till men när det ska definieras närmre, det är då det kan uppstå konflikter mellan olika intresseorganisationer och grupper.

Sedan finns det väl en syn också på att det har med yrke och välfärd att göra?

- Ja, man kan motivera att kvalitet ska ha en central roll i kulturpolitiken med hjälp av välfärdspolitisk retorik som är väldigt tydligt i det material som jag har studerat. Man pratar om hur kvalitet och kvalitativ konst är en del av välfärden och det här att konsten ska nå ut till folket.

Det, kan jag tänka mig, står i konflikt med den konstnärliga uppfattningen att konst bara ÄR?

- Precis, och det är det som är det viktiga att komma ihåg här att konstnärlig kvalitet i kulturpolitik är inte samma sak som konstnärlig kvalitet i största allmänhet. I kulturpolitiken måste man förhålla sig till demokratiska principer som transparens och delaktighet och demokrati och så vidare, säger Linnéa Lindsköld.