Sture Bergwall skrivs ut

0:42 min

Sture Bergwall skrivs ut och blir efter 23 år av rättspsykiatrisk tvångsvård på Säter och ett år av öppen tvångsvård en fri man. Idag kom förvaltningsrättens beslut. Är då detta slutet på en av Sveriges största rättsskandaler? Bergwallkommissionen kommer med sin rapport i juni, så historien är inte helt slut, säger Sture Bergwall.

 

Ja idag kom förvaltningsrättens besked om att Sture Bergwall skrivs ut och är därmed en fri man.

– Framtiden ser ljus ut, det blir en bra framtid.

Bergwallkommissionen kommer med sin rapport i juni, så historien är inte helt slut.

– Men jag är fri på många, många sätt, säger Bergwall.

Vladislav Ruchkin, chefsöverläkare vid Rättspsykiatriska kliniken i Säter, sa innan beslutet så här till P4 Dalarna:

– Det finns ingen anledning att fortsätta med vård för Sture Bergwall.

Förvaltningsrättens dom som innebär att vården nu upphör kommer efter 23 år av rättspsykiatrisk tvångsvård på Säter och ett år av öppen tvångsvård.

– Tvångsvården har upphört av Sture Bergwall. Beslutet har vunnit laga kraft. Så nu är Sture Bergwall en fri man och kan börja vända blad och sätta punkt för de här åren, säger Bergwalls juridiska ombud Anwar Osman till TT.

Men turerna kring Bergwall lär fortsätta, bland annat genom skadeståndkrav för de år han suttit inne.

– Det är något som vi kommer att återkomma till, säger Anwar Osman.

Dessutom kommer den så kallade Bergwallkommissionens granskning av rättsväsendet och vården i de fall som rör honom lämna över sin utredning den 5 juni.

Sture Bergwall var under en stor del av tiden på Säter känd som seriemördaren Thomas Quick, dömd för åtta av de 39 mord han tagit på sig ansvar för, kraftigt medicinerad och under terapi. Men sedan han tagit tillbaka alla tidigare erkännanden slog rätten fast i fall efter fall att det inte fanns tillräckliga bevis för att han begått morden.

För drygt ett år sedan öppnades Säters grindar och Bergwall klev ut i en frihet som innebar att den rättspsykiatriska tvångsvården fortsatte i öppen form fram till torsdagens förhandling som slutade med att vården upphört.