"Från Oslo meddelas att tyskarna betraktas som krigsfångar"

8:12 min