Tre röster om krigsslutets dramatiska ögonblick

19 min

Sveriges radio sände under den sista delen av kriget norska, danska och finska radiosändningar till våra grannländer. Hör tre dåtida nordiska nyhetsförmedlare när de möts igen fem år efter krigsslutet och berättar om sina intryck från majdagarna 1945.