Regeringen vill ha tydligare regler för mobil i klassrummet

1:51 min

Efter en tidigare rapport om ordningsproblem i skolan ska nu en utredning om modern teknik få i uppdrag att se över hur eleverna får använda sina mobiler i klassrummet. Gustav Fridolin säger att han vill titta vidare på de förslag som den förra regeringens utredare Metta Fjelkner presenterade strax före valet.

Syftet med regeringens utredning om användningen av mobiltelefoner i skolan är att öka elevernas studiero, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Det har hänt väldigt mycket på det här området bara de senaste tio åren. Det tror jag att alla som går och sätter sig på ett möte eller en lektion i dag vet att mobilen kan vara ett fantastiskt arbetsredskap, men den kan också vara fantastiskt störande om man inte har gemensamma regler för hur och när och var den ska användas.

Efter upprepade rapporter om ordningsproblem i den svenska skolan tillsatte den förre utbildningsministern Jan Björklund en utredning med uppdrag att ta fram nya förslag för ökad studiero.

Strax före valet presenterade Metta Fjelkner, tidigare ordförande i Lärarnas riksförbund, sin rapport. Bland annat anser hon att det krävs åtgärder för att förhindra att elever stör undervisningen genom att använda mobiltelefoner.

– Det Metta Fjelkner föreslår i sin utredning är att vi ska ha tydligare regelverk för hur man ska hantera mobiler, men också andra tekniska hjälpmedel som är på en lektion, och vi tycker att det kan vara ganska vettigt att titta på hur ett sådant regelverk skulle kunna se ut, säger Gustav Fridolin.

I dag har lärare och rektorer rätt att omhänderta mobiltelefoner, enligt skollagen, men bara om de används på ett sätt som stör ordningen.

Metta Fjelkner lanserar två förslag i sin utredning: nya rutiner så att elever frivilligt ska lämna ifrån sig mobilerna före lektionen och skärpt lagstiftning som gör det möjligt att omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte.

Gustav Fridolin ger nu alltså besked om att regeringen ska lyfta in frågan i en kommande utredning om modern teknik i skolan.

– Men det är viktigt för oss att betona att på en punkt är reglerna i dag inte det minsta oklara, utan skolor har ansvar och skyldighet att ta fram lokala ordningsregler, och i de ordningsreglerna så kan och bör man också stadga hur man jobbar med mobiler, när de ska vara med och kunna användas i undervisningen och när de bör lämnas utanför.