Tveksamt om ögonkontakt med hund ökar beröringshormon

1:52 min

Beröringshormonet oxytocin ökar när en hund och människa har lång ögonkontakt, visar en japansk studie. Men oxytocin-forskaren Kerstin Uvnäs Moberg är kritisk till mätmetoden.

Oxytocin är ett hormon som är kopplat till beröring och får oss att känna oss lugna och kärleksfulla. Det utsöndras i blodet från hypofysen i hjärnan men kan också utsöndras från andra ställen i kroppen.

De japanska forskarna kunde de koppla en ökning av oxytocin i urinen hos hund och människa vid lång ögonkontakt jämfört med när de hade ögonkontakt under en kortare tid.

– Oxytociner är peptidhormoner, och de har den egenskapen att de bryts ner i både levern och njuren. Så ytterst lite oxytocin går ut i urinen, säger Kerstin Uvnäs Moberg, som forskar på hormonet vid SLU i Uppsala.
– Det kanske finns andra källor till oxytocin, det kanske bildas i urinblåsan, eller i njurarna. Och då kan det möjligen också varit kopplat till just den här positiva interaktionen mellan djur och människa, men då får man ju lov att diskutera det.

Vilket forskarna alltså inte diskuterar i sin studie, utan i stället hänvisar till det oxytocin som utsöndras från hypofysen.

Resultatet stödjer de japanska forskarnas teori att hunden har anpassat sig till människans sätt att kommunicera, speciellt via ögonkontakt. Kerstin Uvnäs Moberg stödjer den här teorin, men hon tror inte bara att ögonkontakten varit avgörande. Även beröring och närhet har troligen spelat stor roll när hundar har valts ut som sällskap.

– På så sätt har man drivit oxytocin-principen genom selektion. Då har man naturligtvis plockat fram de hundar som hela tiden är mer socialt interaktiva än andra, säger hon.

Referens: Miho Nagasawa et al. "Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds". Science 17 april 2015. DOI: 10.1126/science.1261022