EU-krav: Värmemätare i varje bostad kan spara energi

1:48 min

Sverige kan stämmas av EU-kommissionen för brister i lagar för effektivare energianvändning.  Bland annat vill kommissionen att Sverige ska kräva mätare i varje lägenhet för varmvatten och värme.

Det handlar om hur de som bor i cirka två miljoner svenska lägenheter skulle kunna få veta hur mycket varmvatten och värme de förbrukar.

EU:s direktiv för energieffektivisering säger att alla förbrukare ska ha individuella mätare för varmvatten och värme.

I dag beräknas kostnaden för värme och varmvatten med schabloner utifrån lägenheternas storlek, men den som vet vad värme och vatten kostar har en drivkraft för att spara energi, till nytta för miljö och klimat, är tanken.

Direktivet kräver att alla EU-länder ska lagstifta om individuella mätare om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt.

Men Sverige får kritik av EU-kommissionen för att sakna ett lagkrav om individuell mätning. Och kritiken rör inte bara värmemätarna. På 41 punkter kräver EU-kommissionen att Sverige ska visa att direktivet för energieffektivisering följs.

Frågan om individuella mätare för värme och varmvatten utreddes av Boverket på uppdrag av förra regeringen. Boverket avrådde från att kräva individuell mätning.

 --Det vi kom fram till var att, visst det är lönsamt i vissa fall. Men det är mest sannolikt att det inte blir lönsamt. Och utifrån det sa vi att då tycker inte vi att det ska vara ett krav för alla i hela landet, säger Joakim Iveroth, på Boverket, som utredde frågan åt regeringen.

Än så länge har Boverkets slutsats inte lett till något regeringsförslag. Regeringen, som ska svara EU-kommissionen på kritiken i slutet av april, vill inte kommentera till Ekot innan dess. Om Sveriges förklaring inte godtas, så kan EU-kommissionen senare stämma Sverige.

Det är omdiskuterat hur mycket energi som kan sparas med individuella mätare. De som förespråkar nämner mellan 10 och 30 procent, mer för varmvatten än för värme, medan Boverket räknade med betydligt mindre energibesparing.