Jakten på gifter i skolan börjar nu

2:13 min

Nu ska giftinventeringen på förskolor och skolor i Halmstads kommun ta fart. Redan förra året började kommunen undersöka vilka kemikalier som finns i de miljöer där barn och unga vistas.

Kristina Henriksson har nyligen anställts som projektledare för "Giftfri vardag för barn och ungdomar". Hon ska bidra med sin kunskap om kemikalier.

– Det är väldigt roligt att vi får vara med och jobba med en så här angelägen fråga, som berör så många. Men det berör ju barnen allra mest, eftersom de är minst och påverkas mest av kemikalier, säger hon.

Enligt Kristina Henriksson finns det relativt lite kunskap om de kemikalier som omger barn. Vardagsprodukter som inredning, leksaker, textil och elektronik kan innehålla farliga ämnen och som vi sedan får i oss.

– Kommunen är ju givetvis intresserad av att veta vad vi får för resultat, men också föräldrar. Och de som jobbar med barn har visat ett stort engagemang. Vill man veta vad som finns i en vara, en soffa till exempel, så behöver man höra av sig till de som tillverkar det här. Så även tillverkarna av produkter blir ju berörda i ett sådant här projekt.

Exempel på saker som projektgruppen tittar på under inventeringarna är vilka leksaker som finns, hur hög andel ekologisk mat som serveras och hur städningen av lokaler där barn vistas går till.

Enligt Anders Börjesson, arbetsmiljökonsult på barn- och ungdomsförvaltningen, är ett av de långsiktiga målen med projektet att det ska bli enklare att köpa in produkter utan skadlig påverkan.

– Det skulle vara väldigt roligt, bra och nyttigt att vi skulle kunna köpa in vettiga material, till vettiga summor. I dag tror jag att upphandlingsenheten har höga krav på sig själva och hjälper oss med det, men att man skulle kunna komma ett steg till där. Så att vi riktigt vet vilka saker vi köper, säger han.