Tekniken tog 450 000 jobb på fem år

2:05 min

Mellan 2006 och 2011 försvann 450 000 jobb genom automatisering, främst inom industri, handel och administration. Det visar en rapport som gjorts på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Det innebär att närmare 10 procent av jobben i Sverige försvunnit på grund av automatisering.  

– Det som många tänker på är kanske monteringsjobb inom industrin, men det är faktiskt väldigt många tjänstemannajobb också. Till exempel många bank- och försäkringstjänster som inte behövs när IT-systemen uppdateras och förbättras, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

De senaste fem åren har runt 450 000 jobb försvunnit genom automatisering. Det visar en rapport som tankesmedjan Reforminstitutet har gjort på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, presenterar rapportens resultat på DN Debatt i dag.  

Tjänster som självbetjäning i mataffären och mobilt bank-ID är två exempel på tekniklösningar som gjort att jobb försvunnit. Men teknikutvecklingen leder även till nya jobb. Exempelvis har antalet dataspecialister, jurister och civilingenjörer ökat. Antalet dataspecialister har ökat med 20 procent de senaste fem åren, enligt rapporten, från drygt 80 000 till nästan 100 000 personer.

Expansionen av dessa yrken, och en ökad efterfrågan på grund av växande inkomster, har ersatt tre fjärdedelar av jobben som försvunnit, skriver rapportförfattaren.

– Robotisering leder till en del nya jobb eftersom att det behövs fler dataexperter till exempel som programmerar och servrar robotar. Men sen leder digitalisering också indirekt till fler jobb. Jag har kallat det som att digitalisering möjliggör komplexitet. Många företag kan hantera ett mycket större sortiment av varor och tjänster. Alla dessa varor måste sedan utvecklas och allt det skapas rätt många jobb, säger Stefan Fölster.

Digitaliseringen ökar alltså efterfrågan på många olika sorters yrken från säljare i fackhandeln till reparatörer. Men även om tekniska lösningar leder till nya arbetstillfällen så är en risk med att allt fler jobb automatiserats att det inte skapas tillräckligt många nya jobb framöver, menar Stefan Fölster.

– Det är väldigt mycket teknik som är i pipeline som man inte riktigt kan veta hur snabbt det går. Under de kommande fem åren tror jag att det är många rutinjobb hos tjänsteföretag som kommer att automatiseras, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Det faktum att sysselsättningsgraden ändå ökat i Sverige, trots glappet, tror Fölster beror på att skatt på arbete och företagande sänkts. Han efterlyser nu politiska reformer som motverkar automatiseringens avigsidor, till exempel en satsning på enkla digitala lösningar inom utbildning, sjukvård eller äldreomsorg. Sådana innovationer kan vara språngbräda för nya exportföretag, anser han.