Vånda över förlossning

Kvinnor som upplever den första förlossningen som mycket negativ avstår från att föda barn igen eller väntar längre tid med att skaffa barn på nytt, jämfört med övriga mammor.
Det framgår av en studie vid Karolinska Institutet i Solna, skriver Upsala Nya Tidning. Professor Ulla Waldenström och doktoranden Karin Gottvall har låtit 617 kvinnor betygsätta sin förlossning efter en sjugradig skala. Bland dem som gav bottenbetygen ett eller två hade 38 procent inte fött något barn tio år senare, jämfört med 17 procent bland de övriga. Bland dem som hade en negativ upplevelse av den första förlossningen men ändå skaffade fler barn väntade hälften i drygt fyra år, jämfört med 2,4 år bland övriga kvinnor.