Få i Örebro län påverkas av sänkt Rut-avdrag

Regeringens planer på att sänka rutavdraget nästa år skulle inte påverka mer än två procent av alla som köper hushållsnära tjänster. I Örebro län motsvarar det 279 personer.

Det visar beräkningar som företaget Hemfrid tagit fram med hjälp av Skatteverket. Maxbeloppet som får dras av sänks från 50 000 till 25 000 kronor.

Kritiker har hävdat att sänkningen skulle slå undan benen på hela rut-branschen. Men beräkningarna visar att de allra flesta köpare inte når över 25 000 kronor idag.