Finländska valet

Kekkonen och regeringskriserna

30 min

I Finland har inte inrikespolitiken präglats av blockpolitik på samma sätt som i Sverige. Istället har en lång rad av koalitionsregeringar avlöst varandra. I oktober 1971 var det dags igen. Den politiska turbulensen gav president Urho Kekkonen en unik roll i Finlands efterkrigshistoria.  

Den finska presidenten Urho Kekkonen meddelade den 29 oktober 1971 att den 54:e regeringen i Finlands självständiga historia var upplöst och nyval skulle hållas i början av 1972. I Tidsspegeln samma dag berättar Jörgen Cederberg och Bengt Lindroth om de brännande frågorna i den finländska inrikespolitiken under en tid då Finland omvandlades från ett bondesamhälle till en modern industrination och välfärdsstat.   

Urho Kekkonen präglade under många decennier den finska politiken. Kekkonen var jurist och representerade partiet Agrarförbundet, numera Centern. Under sin låmga politiska gärning var han riksdagsman, riksdagens talman, justitieminister och inrikesminister. Urho Kekkonen var Finlands statsminister 1950–1953 och 1954–1956 samt Finlands president 1956–1982. Kekkonens tid som president var exceptionellt lång och det var för många svårt att acceptera att någon annan skulle representera Finland. Till slut drog sig Kekkonen tillbaka av hälsoskäl. 1986 dog Urho Kekkonen, 86 år gammal.

I en intervju från 1981 berättar Tage Erlander om sin långa politiska vänskap med Urho Kekkonen. Han lyfter fram Kekkonens statsmannaskap som Erlander menar höll ihop landet trots de många regeringskriserna och de svåra politiska motsättningar efter andra världskriget.