Ökad risk för vibrationsskador

2:30 min

Risken för vibrationsskador i bland annat byggbranschen har ökat. Arbetsmiljöverket och läkare inom arbets- och miljömedicin tror att mörkertalet för antalet drabbade är stort.

Händerna börjar domna bort. Jag får stickningar och fingertopparna blir vita. Besvären har kommit krypande, de senaste fem åren har det blivit värre, säger Mattias Edholm, hantverkare med egen byggfirma i norra Stockholm. 

– Framför allt när det är nollgradigt och hög luftfuktighet, då är det jättesvårt att jobba, säger han.

Vibrationsskador kan leda till svår smärta och att känsel och motoriken i händerna kraftigt försämras. Mattias Edholm har än så länge lindriga besvär. De kommer av åren av arbete med vibrerande handmaskiner. Vibrationsskador orsakas av rörelsen från till exempel bilningshammare, borrmaskiner och sågar.

Omkring 350 000 personer i Sverige beräknas vara utsatta för hand- och armvibrationer under minst en fjärdedel av sin arbetstid. Drabbade grupper är bland annat byggarbetare, snickare och maskinreparatörer.

Symtomen, som orsakas av skador på blodkärl och nerver, är kritvita fingertoppar, nedsatt känsel och försämrad kraft och motorik i händerna. Om skadorna blir allvarliga kan man få nervsmärtor som är svåra att behandla.

Catarina Nordander, överläkare i arbets- och miljömedicin i Lund, ser en markant ökning av antalet patienter. Dessutom är både Arbetsmiljöverket och Catarina Nordander säkra på att det finns ett stort mörkertal av drabbade.

– Vi har fler patienter bara här hos oss i Lund, än vad Arbetsmiljöverkets siffror visar för hela landet. Så därför kan jag säkert säga att det är en underrapportering, säger hon.

I mötet med patienterna ser också Catarina Nordander att Arbetsmiljöverkets regler inte efterlevs. Många maskiner får bara användas en eller två timmar per arbetsdag, men tidsbegränsningarna överskrids i stor utsträckning. Det menar också hantverkare som Ekot varit i kontakt med.

På Arbetsmiljöverket menar man att exponeringen för vibrationer under lång tid har ökat i och med att det har blivit vanligare med mindre varierande arbetsuppgifter, till exempel på byggen.

– Tidigare om man varit på till exempel en byggarbetsplats, har man gjort olika saker under dagen. Nu dyker det upp speciella jobb där man gör samma sak hela tiden, säger Stefan Nygård, som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Hantverkaren Mattias Edholm försöker följa Arbetsmiljöverkets regler. Men det är svårt när det finns konkurrenter som kanske erbjuder kunden att göra ett jobb på kortare tid.

– Det är jättesvårt. Vi är pressade av tid, och i slutändan pengar, att köra på, säger Mattias Edholm.