Flera kritiska röster efter försvarsuppgörelsen

2:56 min

I dag presenterades försvarsöverenskommelsen mellan regeringen och tre allianspartier. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt menar att det är först efter budgetförhandlingarna som allt är klart, försvarsdebattören Niklas Wiklund är förbluffad över ordvalen och Folkpartiledaren Jan Björklund är missnöjd med beslutet.

Vänsterpariet har inte varit med i arbetet med försvarsöverenskommelsen som presenterades i dag. Under dagens pressträff lades resultatet fram och det innehöll bland annat att försvaret ska få 10,2 miljarder kronor extra under åren mellan 2016 och 2020. 

Vänsterparitens partiledare Jonas Sjöstedt kommenterar överenskommelsen. 

– Det är ökade utgifter för försvaret naturligtvis. Vi ska sedan förhandla en budget med regeringen och det här är inte klart förrän vi har förhandlat med regeringen om också den här delen av statsbudgeten. 

Så det här är preliminärt än så länge innan ni har fått säga ert? 

– Statsbudgeten är en helhet och där ska försvaret naturligtvis ingå och där kommer vårt inflytande. 

Vad har du för ingångsvärden? Tycker du att det är för mycket, borde man prioritera om det här till något annat? 

– Jag tycker att det finns många saker som är lite märkliga. Det ena är att man är så oerhört detaljerade, man går ner nästan på kompaninivå och bestämmer hur många som ska vara på olika ställen. Jag tror att det är dåligt för försvarets frihet att inte kunna planera sin verksamhet själv. 

Jonas Sjöstedt tycker att det är bra att man ska se över personalförsörjningen. Han menar att övergången från allmän värnplikt inte har fungerat och att man måste tillbaka till ett liknande system. Han utesluter inte att försvaret kan behöva mer pengar för att vara välfungerande.

Jonas Sjöstedt tycker inte att försvaret ska ha mer pengar än vad som föreslås i överenskommelsen men mer än vad de tidigare har fått. 

– För oss är det också viktigt att detta inte får gå ut över välfärden i Sverige, säger Jonas Sjöstedt. 

Kommer de få en till omgång med dig där det kanske bantas ner lite grann från 10,2 miljarder till något annat? 

– Det ska förhandlas i helhet i budgeten och den förhandlingen har inte börjat än. Först när den förhandlingen är klar är det klart att det kan gå till Riksdagen. 

Niklas Wiklund är örlogskapten i försvaret och känd försvarsdebattör under namnet ”Skipper”. Han är förbluffad över de kraftord som politikerna använde under presentationen av överenskommelsen.

– Jag upplever att man är oerhört nöjda. Man kan tro när man lyssnar på det här man har löst försvarsfrågan. Det känns som att vi lever i två helt parallella världar. 

Vad är det i deras språkbruk som du stutsar på? 

– Man talar om att man är stolt över att man har lyckats, man tycker att man har skickat en tydlig signal till omvärlden, man säger att man förhåller sig till det som sker i omvärlden och så vidare. Och det gör man ju inte. 

Vad skulle man behöva göra? 

– Till att börja med måste man lyssna på Försvarsmaktens behov. Försvaret har framställt att behovet är fyra miljarder om året och man kommer upp i knappt hälften utav detta. Det är helt obegripligt för mig. Man ska veta det att det som ÖB benämner basplattan inte når upp hela vägen till det beslut som man fattade 2009. Så inte ens det når vi upp till om ÖB får de fyra miljarder om året som han begär, säger Niklas Wiklund.

Folkpartiledaren Jan Björklund är missnöjd med försvarsbeslutet. Han anser att anslaget på 10,2 miljarder kronor är alldeles för litet och kommer att leda till neddragningar i Sveriges försvarsförmåga.

Utredningen om internationellt samarbete är folkpartiledaren också missnöjd med, han anser att det redan finns en sådan utredning.

Folkpartiet lämnade tidigare i veckan överläggningarna om försvaret och står alltså inte bakom dagens beslut.