Örebro stoppar bidrag

Örebro kommun är tveksam till att betala ut bidrag till Föräldraföreningen mot narkotika. FMN, i fortsättningen. Bakgrunden är att föreningen inte kan kallas lokal i ordet rätta bemärkelse, eftersom föreningen också har medlemmar som bor utanför kommunen.
Hans Holm, rådgivare vid FMN säger att man visst är en lokal förening men att man inte kan neka medlemmar som bor utanför kommunen. - Vi måste samarbeta över gränserna, säger Hans Holm. Majny Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd håller med om att narkotikabekämpning bör ske också mellan kommunerna i länet, men när kommunen beviljade 20 000 i bidrag till FMN så utgick man från att föreningen var en lokal förening och inget annat.