Skadlig kemikalie i Nissan och Viskan

1:37 min

Det finns förhöjda halter av den högfluorerade kemikalien PFOS i vattnet vid Nissans och Viskans mynningar. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ämnet kan vara giftigt.

Högfluorerade ämnen fick stor uppmärksamhet i media 2013, då det upptäcktes mycket höga halter i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge.

SLU:s studie visar att PFOS, som hittats i Nissan och Viskan, överskrider EU:s gränsvärde.

– Det finns en möjlighet att de här koncentrationerna kan vara skadliga för organismer, främst i vattnet, säger Lutz Ahrens, forskare på SLU.

Högfluorerade ämnen används bland annat som impregneringsmedel i kläder och för att göra papper fettavvisande. Gamla brandövningsplatser har pekats ut som möjliga källor till föroreningar i dricksvattnet, eftersom brandsläckningsskum tidigare innehöll en variant, PFOS.

Erika Tollebäck är vattenförvaltare på Länsstyrelsen i Halland.

Vad betyder det för vattenmiljön att PFOS finns i Nissan och Viskan?

– Vi har inte jättemycket kunskap. Det vi vet är att det bioackumulerar och att det tas upp av fisk till exempel. Det skulle vara intressant att göra fler studier av fisk från Nissan och Viskan, säger hon.

Får det några konsekvenser för oss människor?

– Nej, inte i de halterna som är just nu, som vi har på de här provtagningarna.

Lutz Ahrens anser att källorna till föroreningarna måste tas bort. Att förbjuda högfluorerade ämnen i kläder, papper och brandsläckningsskum är ett steg.