Fel på hemsida

Trots att allmänheten erbjudits att anmäla brott via internet har polisens hemsida i Lindesberg varit ur funktion i en månad. Polisen har inte kunnat gå in på sin egen hemsida och titta på de anmälningar som eventuellt lämnats in den vägen.