ÖB hade önskat mer pengar efter överenskommelsen

2:16 min

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i dag kommit överens med regeringen om att försvaret får 10,2 miljarder extra de kommande fem åren. Försvarsminister Peter Hultqvist är nöjd - men enligt överbefälhavaren Sverker Göranson har man inte nått ända fram.

Efter tio intensiva förhandlingsdagar var det en lättad Peter Hultqvist som strax innan tidsfristen gick ut idag kunde berätta att allianspartierna - undantaget Folkpartiet - och regeringen nu är överens om att försvaret får 10,2 miljarder i extra anslag.

– Det är viktigt för Sverige och det är en väldigt bra signal både till vår omvärld, försvarsmakten och svenska folket att det finns en parlamentarisk majoritet på cirka 75 procent som står bakom det här, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

De miljarder man nu enats om är en fördubbling av regeringens ursprungliga bud, men långt ifrån vad ÖB Sverker Göranson har sagt räcker för att uppfylla den försvarsförmåga politikerna beslutat att försvaret ska klara av.

– De fem steg som jag föreslog och som var ett svar på vad beredningen hade gett uttryck för, dit har man inte nått. Det finns ännu ett gap kvar och därmed en risk. Samtidigt är ju försvarsmaktens uppgift att omsätta det ingångna beslutet utifrån den ekonomin och de här inriktningarna till så mycket militär och operativ förmåga som möjligt de närmaste åren, säger han.

Pengarna ska bland annat gå till en stridsgrupp med 220 soldater på Gotland, stärkt ubåtsjaktsförmåga och anskaffning av ammunition. Men stora kostnader som tio nya JAS-plan och anskaffning av en tredje ubåt skrinläggs i form av en utredning som ska se över försvarets materielbehov efter 2020.

Det handlar om mer än 20 miljarder i ökade försvarskostnader som förhandlingsgruppen under den kommande mandatperioden nu måste planera in.

När det gäller Nato var budskapet inte riktigt lika klart.

Kompromissen går ut på att en säkerhetspolitisk utredning ska tillsättas som ser över möjliga internationella samarbeten och medlemskap, något Moderaternas Hans Wallmark ser som en framgång efter alliansens krav på Nato-utredning.

– Jag ser att det är ett bredare perspektiv naturligtvis men Nato-utredningen finns med för- och nackdelar.

Men Folkpartiets Jan Björklund som drog sig ur förhandlingarna i måndags är kritisk å menar att det inte går att säga att det handlar om en Nato-utredning utan att det handlar om en allmän analys, något också försvarsminister Peter Hultqvist trycker på.

– Den militära alliansfriheten ska inte utvärderas i sammanhanget och då är det som så att den säkerhetspolitiska linjen ligger fast som en grundförutsättning, säger Björklund.