Bostadsmarknaden påverkas negativt av amorteringskrav

1:41 min

Finansinspektionens förslag till amorteringskrav har fått en hel del kritik när det nu har granskats av andra myndigheter och organisationer. Byggbolagens branschorganisation tror att kravet skulle spoliera regeringens bostadsmål på 250 000 nya bostäder till år 2020. 

– Just de hushåll som har de lägre inkomsterna och som verkligen behöver komma in på bostadsmarknaden, det är de som kommer att hämmas. Det finns då inte efterfrågan att bygga billiga bostadsrätter. Och det innebär att det då kommer att bli väldigt svårt att nå målet överhuvudtaget, säger Ola Månsson, vd för Byggbolagens branschorganisation. 

Blir det omöjligt?

– Jag skulle säga att det blir omöjligt.

Sveriges Byggindustrier har låtit göra en undersökning som visar att ett amorteringskrav inte bara skulle få fler hushåll med lägre inkomster att tveka eller helt avstå från bostadsköp.

Undersökningen visar även att ett ökat antal äldre med förhållandevis god ekonomi skulle bli mer tveksamma att flytta om de då måste ta ett nytt lån, börja amortera och få högre månadskostnad. Och då skulle det bli mindre snurr på bostadsmarknaden och lägre efterfrågan på nya hus. 

– Man stoppar upp alla flyttkedjor. Och det innebär att bostadsbyggandet stannar upp, säger Ola Månsson. 

Även andra remissinstanser som tittat på Finansinspektionens förslag till amorteringskrav har skjutit in sig på risken att bostadsbyggandet skulle påverkas negativt.

Organisationen Svenskt Näringsliv till exempel tycker att det skulle vara amorteringsfritt under de fem första åren vid köp av en nybyggd bostad.

Finansinspektionen själv håller med om att ett amorteringskrav säkert skulle leda till mindre rörlighet på bostadsmarknaden men tror att effekten blir ganska begränsad och dessutom kommer att avta i takt med att fler flyttar och tar nya bolån som kommer att omfattas av amorteringskravet.