IMF oroas över svensk ekonomi

2:10 min

Finansminister Magdalena Andersson (S) är i Washington på valutafonden IMF:s vårmöte. Ett ämne som diskuterats är utvecklingen av de svenska bostadspriserna.

IMF välkomnar skärpta amorteringskrav, men skulle säkert vilja se mer, säger finansministern.

– De kommer naturligtvis att följa utvecklingen i Sverige och följa hur effektivt amorteringskraven kommer att styra.

Hur bedömer du riskerna för en bostadsbubbla som de ser risker för?

– Det är klart att man ska aldrig blunda för att det kan finnas den typen av risker och det är också en av orsakerna till att regeringen vill få upp bostadsbyggandet.

Finansminister Magdalena Andersson fortsätter.

– Det finns ju flera orsaker till att bostadspriserna ökat, men en är ju bristen på bostäder, inte minst i tillväxtregionerna och där kan politiken göra mer.

IMF har också andra idéer, till exempel att minska ränteavdragen. Hur ser du på det?

– Jag vet det och vi har diskuterat det i dag. Där är det viktigt att eventuella förändringar måste man vara försiktig med, för det påverkar hushållens ekonomi.

– Stora förändringar kan påverka priserna på ett sätt som sedan kan påverka konsumtionen och därmed BNP-tillväxten.

Finansminister Magdalena Andersson tycker att något borde ha gjorts åt ränteavdragen i samband med att den borgerliga regeringen tog bort det mesta av fastighetsskatten. Att ändra ränteavdragen nu är mycket svårare.

– Vi har inga sådana förslag för tillfället utan det handlar ju förstås om att följa utvecklingen. Här har också vidtagits en rad åtgärder som bolånetak, höjda riskvikter på bolån och nu Finansinspektionens amorteringskrav, så det handlar om att följa utvecklingen.

Den reavinstskatt vid bostadsförsäljning som den förra regeringen införde kritiserades då av socialdemokraterna, men Magdalena Andersson har inga planer nu på att ta bort den skatten.

– Vi har inga sådana förslag för tillfället. Det är klart att ett sätt att minska bostadsbristen är att använda det befintliga beståndet på ett mer effektivt sätt, men jag ser inte utrymme för några ytterligare skattesänkningar på bostadsområdet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).