Lundh Sammeli ny ordförande för Socialdemokraterna i länet

Fredrik Lundh Sammeli valdes igår enhälligt till ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Han efterträder Karin Åström som efter sex år som ordförande avsagt sig omval. Valet gjordes vid den distriktskongress som pågår i Kiruna.