Inget beslut om skolnedläggning

Det blev inget beslut om vilken skola som ska läggas ner i Vargön,- Rånnumsskolan eller Hallebergsskolan. Barn- och utbildningsnämnden I Vänersborg beslöt sent igår att frågan måste utredas vidare. Däremot blev det ett beslut om att bygga ut den tredje skolan i Vargön, lågstadieskolan Granåsskolan, så att den får mellanstadieklasser. Nämnden beslöt också att renovera högstadieskolan Huvudnässkolan i Vänersborg för 35 miljoner. Socialdemokraterna i nämnden gick emot majoritetsbeslutet och ville ha en återremiss på hela utbildningssituationen, eftersom man anser, att beslutsunderlaget är för dåligt.