Utländska läkare löser bristen?

Det värmländska landstinget fortsätter satsningen på att locka utländska läkare till länet, igår kom 16 läkare från Estland till Värmland.
De flesta är allmänläkare och de ska nu under en tid bekanta sig med den värmländska vården. Om besöket faller väl ut, ska de direkt få svenskundervisning i hemlandet, för att i februari-mars i nästa år börja arbeta inom den värmländska sjukvården. Läkarbristen är ju fortsatt stor i länet och nyligen fick det värmländska landstinget klart med 14 läkare från Polen.