Bättre vård för hjärtpatienter

Tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund inleder Landstinget planeringsarbetet för att bygga ett rehabilitieringscentrum i Blekinge som ska bli ledande i Sverige på att hjälpa hjärtpatienter tillbaka till livet igen, enligt Erland Johansson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.
Verksamheten är tänkt att kopplas till forskning, utveckling och utbildning, bland annat i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, något som är tänkt att ge en kommersiell tillväxt i Blekinge. Hjärtreabiliteringscentret kan spara både pengar och mänskligt lidande, säger det socialdemokratiska landstingsrådet Bernt Johnson som hoppas att man kan börja bygga någon gång under nästa år.