Fem år efter Deepwater Horizon

Ostron och delfiner bland oljekatastrofens offer

Flera miljoner fat råolja läckte ut i Mexikanska golfen när oljeriggen Deepwater Horizon exploderade och sjönk den 20 april 2010. Fem år senare bedöms oljekatastrofen haft betydande påverkan på ostron, delfiner, havssköldpaddor, träskmark och havsbotten.

Tusentals fåglar och hundratals sköldpaddor dog när oljan nådde den amerikanska sydkusten under 2010, och oljeriggens ägare BP tvingades betala tiotusentals miljarder dollar för sanering, böter och ersättningar.

Bolaget beskriver själv oljeutsläppets påverkan på det marina livet som "olyckligt men inte katastrofalt".

Men fem år senare befarar många ostronodlare i den amerikanska delstaten Louisiana att det en gång så rika beståndet aldrig kommer att återhämta sig.

– Mina barn har börjat att förlora hoppet, säger ostronodlaren Wilbet Collins i sydöstra Lousiana till nyhetsbyrån Reuters.

Nyhetsbyrån AP har bett 25 forskare att bedöma vilka effekter det enorma oljeutsläppet har fått på det känsliga ekosystemet i Mexikanska golfen. Forskarna har bedömt natur- och djurlivets tillstånd utifrån en mängd parametrar, och konstaterar att värdena generellt har försämrats med 11 procent jämfört med tiden före oljeutsläppet.

Flasknosdelfiner är några djur som drabbades hårt av oljeutsläppet. Numera dör 200 delfiner varje år jämfört med ett 60-tal före katastrofen.

– Det är den högsta dödssiffrorna som någonsin mätts i golfen, men antalet döda börjar nu sjunka, säger Stephanie Venn-Watson, veterinär och epidemiolog vid Marine Mammal Foundation. 

Även om det inte är vetenskapligt klarlagt, tros även en utrotningshotad havssköldpadda ha påverkats negativt av oljan. Direkt efter oljekatastrofen reducerades antalet bon med 40 procent, men läget har sedan dess förbättras bedömer forskare.

Två undersökningar har gjorts av fågelpopulationer i Barataria Bay, en viktig rastplats för flyttfåglar. Området drabbades av stora mängder olja, men skadorna på flytt- och strandfåglar tycks sammantaget tycks vara relativt begränsade, enligt studierna. 

Oljan drabbade även stora områden av Louisianas träskmarker. En hel del forskning har studerat effekterna, i synnerhet kring Barataria Bay där rester av olja och tjära fortfarande finns kvar i delar av träskmarkerna. Där har forskare observerat oljeföroreningar i växter och djur.

Två separata peer review-studier under 2014 och 2015 visar att upp till 40 miljoner liter olja fortfarande finns på havsbotten. Oljebolaget BP har ifrågasatt siffrorna.

Långsiktiga effekter på ekosystemet är svårbedömda. Ett exempel är läckan från oljeriggen Exxon Valdez, där en dramatisk nedgång i sillpopulationen märktes först tio år efter olyckan.

Se samlat material om oljekatastrofen nedan: