Nya EU-medlemmar 2004

EU kan komma att få nya medlemmar från den 1 januari 2004.
Det är innebörden i den nya tidtabell för utvidgningen som lades fast vid EU-toppmötet i Göteborg under lördagen. Men tidtabellen slår inte uttryckligen fast år 2004 som måldatum för utvidgningen. Istället konstaterar toppmötet att medlemsförhandlingarna med de snabbaste kandidatländerna bör avslutas under 2002. Länderna ska sedan kunna delta i valet till EU-parlamentet i juni 2004 som fullvärdiga medlemmar.