Skolnedläggningar bör utredas

Man bör vänta med att fatta beslut om skolnedläggningar i Östersund. Det har socialdemokraterna i kommunen kommit fram till efter ett möte igår kväll.
Vid mötet kom man fram till att kommunstyrelsen måste komplettera utredningen om skolorna med en beskrivning av effekter för samhället och man föreslog därför att fullmäktige skjuter till tre miljoner kronor för att göra utvärderingen möjlig. Men någon eller några skolor kommer att behöva läggas ned. - Alla skolor påverkas mer eller mindre när det blir 1500 barn mindre i kommunen, säger Barn-och utbildningsnämndens ordförande Robert Oitto. Centerpartiet har tidigare framfört kravet på mer noggrann utredning av konsekvenserna av skolnedläggningar.