Känd skogsentreprenör ställer nya krav efter Ivars miljardskador

4:55 min

Arvid Callans, välkänd skogsentreprenör med  bland annat sågverk i Erikslund, har ilsknat till mot det han uppfattar som orättvisa mellan södra och norra Sverige när det gäller ersättning för skogsskador efter stormar och brand.

Stormen Ivar vid lucia 2013 minns de flesta. Många var utan el i flera dygn. Och skogen den rasade - något som markägare fortfarande sliter med.

Nu har en skogsentreprenören Arvid Callans i Erikslund tröttnat på alla omkostnader - och har skrivit brev till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht för att skogsägare i norr ska få ersättning liknande de i söder fick efter den tidigare stormen Gudrun - och även Per. Liksom den stora skogsbranden i Västmanland ifjol sommar.

"Jag anhåller att vårt område i skadeöverbryggning bör tillgodoföras samma statliga stöttning som markägare gavs efter stormarna i södra Sverige och efter branden i Sala-området."

Arvid Callans tycker själv att han är ute sent, men lägger ansvaret på regeringen.

- Det ligger väl inte på en privat skogsägare att agera såhär. Men när riksdagen och regeringen inte bjuder in till dialog trots att en tid gått - då måste vi reagera.

Kan det bli ett norrländskt skogsuppror för ersättning?

- Det tror jag inte, men det finns all anledning för oss norrländska skogsägare att bevaka våra intressen. Och särskilt när det som efter Ivar blev helt onaturliga skador.

Har ni inte fått ersättning redan från försäkringsbolagen?

- Försäkringsbolagen har blivit duktiga på att sköta skaderegleringar. Men det blir fler kostnader än bara själva skogen. Det är förstörda skogsvägar, marknadsvärdet sjunker på råvaran och mängder av skog är så förstörd att den inte alls går att använda.

Vad handlar det om för summor ni skogsägare förlorar där stormen Ivar drog fram?

- Det är hemska summor, säger Arvid Callans och mejlar senare beräkningarna:

Branschen bedömer att 15 miljoner kubikmeter stormskadats vid stormen Ivar. Beräknat att 70 procent är vuxen skog, där markägaren förlorar ca 85 kronor/kubikmeter i skadad och prismarknadspåverkan. Alltså 890 miljoner kronor. 30 procent är ungskog där markägaren förlorar cirka 30 års tillväxt och det betyder 150 kronor/kubikmeter i skadad skog. Det betyder 670 miljoner kronor. Sammanlagt, grovt beräknat  1,6 miljarder kronor - allt enligt Arvid Callans.

Vad vill du att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska göra?

- Det är självklart att vi vill ha samma ingång och dialog med regering som man fått i övriga Sverige.

Det är sent ni skogsägare kommer med kraven - tror du regeringen lyssnar?

- Jag har aldrig varit den som stått på barrikaderna och ropat högt. Jag tror vi vinner på att ha dialog och att vi kan visa att skadorna i vår region är minst lika stora som stormarna i söder. Kan vi bjuda till dialog, även om den är modest till att börja med, så tror jag vi kan komma fram till något bra för alla parter. Regionen har all anledning att bevaka sina intressen, säger Arvid Callans.

P4 Västernorrland har sedan fem dagar sökt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för en kommentar och vi hoppas den hörs i eftermiddag.