Förbifarten omfördelar risken för avgasdöd

1:31 min

Den stora motorvägsleden Förbifart Stockholm som nu byggs för att leda trafiken förbi huvudstaden, kommer inte att ge färre dödsfall på grund av minskade luftföroreningar i stan visar nya beräkningar. Avgashalten i tunnlarna blir i stället så hög att hälsoriskerna ökar för bilpendlarna.

– Det ser ut att bli ett nollsummespel, men man delar om så att när befolkningen i allmänhet får lite bättre stadsluft. Och så blir det de som utnyttjar trafiksystemet och de som bor i närheten av tunnelmynningar och ventilationspunkter som får högre halter, säger Bertil Forsberg som är professor i miljömedicin vid Umeå Universitet.

Svenska och estniska forskare har gjort teoretiska beräkningar av utsläppen i och kring den 18 kilometer långa vägtunneln som nu börjat byggas i Stockholm. Den ska leda om trafiken och stå klar inom 10 år till en kostnad av 28 miljarder kronor.

Resultaten visar att Stockholmsluften å ena sidan generellt blir bättre vilket ger 24 färre förtida dödsfall per år i hjärt- och lungsjukdomar, men de som åker i tunneln eller bor intill avgastornen utsätts å andra sidan för så höga halter av kväveoxider, sot och ultrafina partiklar att det ger 21 extra dödsfall årligen. I princip plus minus noll alltså.

I maj ska Trafikverket diskutera vilka krav man ska ställa framöver på tunnelbygget för att få ned luftföroreningshalterna och miljödirektören Lars Nilsson säger att den nya studien blir ett viktigt underlag inför kommande beslut.

– Det är ju på ett sätt befriande att få reda på att förbifarten inte förvärrar hälsosituationen i Stockholms län. Å andra sidan är det ju oroande att så pass många drabbas av luftföroreningar, så vi måste ju göra vårt yttersta att för att minimera problemen, säger Lars Nilsson.

Referens: Orru, H et al, Potential health impacts of changes in air pollution exposure associated with moving traffic into a road tunnel. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 2015, 1-8. Doi:10.1038/jes.2015.24, in press