Forskaren om stress: Viktigast är vilan

3:13 min

Är det så att du också känt dig mer stressad de senaste åren? Det är inte helt konstigt. Generellt sett har vi blivit mer stressade sedan efter finanskrisen på 90-talet. Det menar Torbjörn Åkerstedt som forskar i ämnet.

Sedan 1997, alltså tre år efter att 90-talets finanskris sägs ha tagit slut, har Socialstyrelsen har sett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar. En orsak kan vara just stress. Men vad är egentligen stress, utöver att vissa av oss mår dåligt av det? Är det dåligt? Vad händer i kroppen?

– Det som händer att man ökar kraftigt det autonoma nervsystemets aktivitet, vilket innebär att man börjar pumpa blod snabbare, börjar andas snabbare, man börjar skicka ut syre till musklerna och annat i kroppen och kanske svettas i händerna samtidigt som man känner sig lite spänd och uppvarvad, berättar Torbjörn Åkerstedt, professor på Karolinska institutet.

För att fatta det kort, så kommer stress från samma ställe som när vi är i en situation där vi upplever ett hot. Kroppen förbereder sig alltså för att slåss eller fly. Fast det behöver som sagt inte finnas ett hot med i bilden för att vi ska känna så här, menar Torbjörn Åkerstedt.

– Sen har vi de vanliga småsituationerna i livet som egentligen bara innebär att man oroar sig för hur det ska gå i morgon, på mötet eller att man kommer ha obehagliga människor att umgås och då blir det en lågintensiv stress – alltså principen är samma - men det blir en lågintensiv stress som ligger och nöter hela tiden. Och man då inte vila sig från den stressen så kommer den börja ackumulera och på lång sikt leda till sjukdom.

Chansen att råka ut för hjärtinfarkt och utbrändhet ökar av stress och just därför är vila och framförallt sömn väldigt viktigt.

– Om stressen går upp, så ska stressen ner igen. Om den inte lyckas gå ner i rimlig tid så kommer man nästa gång man blir stressad att fortsätta att arbeta upp sig till en högre nivå och till slut så fastnar man på den högre nivån.

Vad ska man göra för att inte bli stressad?

– Standardrekommendationen det är naturligtvis att undvik stress, det innebär i princip att man ska tacka nej till förslag om att man ska ta på sig nya arbetsuppgifter. Men vi väldigt gärna ställer upp därför att det är kul att visa sig duktigt. Men problemet uppstår när det börjar gå snett i några av de här arbetsuppgifterna – och det är inte bara arbetet heller för övrigt utan det är privatliv också som kan leda till nästa lika mycket stress som arbete.