Kaos i Afghanistan öppnar för IS

1:39 min

Säkerhetsläget i Afghanistan har kraftigt försämrats, och det kan göra det möjligt för terrorgruppen IS att få inflytande i landet. I lördags skedde den första stora attacken som IS säger sig ligga bakom: ett självmordsattentat som krävde mer än 30 människors liv och skadade fler än hundra.

Helene Lackenbauer är forskningsledare på Totalförsvarets Forksningsinstitut FOI, och hon menar att det i dagsläget mest troligt handlar om grupper som på något vis svurit sig lojala till IS.

– Det är nog troligast att det är grupper som är inspirerade av, eller som har kontakt med IS. Men det finns också de som säger att det här kan vara en del i ett slags propagandakrig. Om man tror att IS håller på att få ett starkare fäste så skapar det skräckscenarion i landet, säger hon.

Om det bekräftas att IS ligger bakom lördagens attack, skulle det vara en tydlig markering att terrorgruppen håller på att utvidga från sin nuvarande bas i Syrien och Irak. Och det sker i såfall samtidigt som antalet utländska styrkor kraftigt minskat i Afghanistan.

Vid årsskiftet 2014/2015 skulle den internationella operation, ISAF, som bland annat svenska styrkor deltagit i överlämnas till afghanska säkerhetsstyrkor. Men på grund av det förvärrade läget så har bland annat USA behållit större trupper än vad som var tänkt.

Utan stöd från Natoinsatsen så har de afghanska styrkorna inte kapacitet nog att klara sig själva mot såväl talibanerna som andra grupper. Det menar Helene Lackenbauer som själv arbetade med fredsförhandlingarna i Afghanistan under 2009.

Enligt henne är det mest skrämmande scenariot i fall IS får ett fäste i Afghanistan att talibanerna och IS förhandlar fram ett samarbete. Samtidigt kan de båda grupperna ställas emot varandra, med risk för ett inbördeskrig.

– Om talibanerna ser IS som en konkurrent så skulle det kunna leda till ett inbördeskrig mellan de två grupperna. Och det skulle i sin tur äventyra allt som har byggts upp under de senaste tio åren.