#100 röster

#100 röster: Stora skillnader i SFI-undervisning

2:57 min

Det är stora skillnader vilken typ av SFI som erbjuds beroende på var i landet man bor. I Stockholms län erbjuder över 80 procent av kommunerna SFI, Svenska för invandrare, som är särskilt anpassad för akademiker, men i andra län erbjuder få kommuner eller inga alls den här typen av inriktad utbildning trots att den har bättre chanser att leda till jobb.

Grafik: Se vilka kommuner som erbjuder särskild SFI

Pierre Badlisi från Syrien har läst yrkesinriktad SFI för ingenjörer i Stockholm och fick jobb efter bara några månader på utbildningen.

– De säger att det är bättre än vanliga SFI skolor och genom den här skolan fick jag mitt nya jobb och det var bra för mig. Jag är tacksam, säger han.

Pierre Badlisi visar runt i de moderna kontorslandskapen på hans nya arbetsplats - ett stort teknikföretag i Stockholm.

Han drog en vinstlott när han kom in på SFI-utbildningen för ingenjörer, och efter bara fyra månader blev han rekryterad till jobbet som maskiningenjör tack vare skolans kontakter med näringslivet.

I Stockholms län samarbetar kommunerna kring ett tiotal SFI-utbildningar för personer med olika yrkesbakgrund, bland annat läkare, företagare, lastbilschaufförer och hantverkare. Över 80 procent av kommunerna i länet erbjuder sfi för akademiker och över 60 procent erbjuder SFI med yrkesinriktning.

Sam Yildirim är ansvarig för SFI-samordningen på länsstyrelsen i Stockholm och han menar att riktad SFI för personer med olika yrkesbakgrund är lyckade satsningar även om utbildningarna kostar mer.

– På kort sikt ja, men inte om du tänker på hur lång tid det tar för vanliga SFI. Så vi tycker att detta är en samhällsvinst, både ekonomiskt för samhället och inte minst för individen, att man inte tappar fart utan kommer igång fort, säger Sam Yildirim.

Statskontoret konstaterade i en utvärdering från 2009 att yrkesinriktad SFI ger bättre studieresultat och innebär att deltagarna snabbare kommer i jobb.

Ekot har även talat med flera branschorganisationer inom bland annat turism, service och transport som vill se mer yrkesinriktad SFI.

Men i flera län, till exempel Jämtlands, Kalmars och Norrbottens län erbjuds få eller inga sådana utbildningar enligt en enkätstudie som länsstyrelserna gjort och som Ekot tagit del av.

Totalt är det bara mellan 20 respektive 30 procent av landets kommuner som erbjuder akademisk respektive yrkesinriktad SFI.

Sveriges Kommuner och Landsting, som organiserar landets kommuner, säger till Ekot att det är bra om fler kommuner erbjuder speciell SFI för akademkier och personer med yrkeskompetens, men säger också att kommunerna behöver mer resurser och att samarbetet med arbetsförmedlingen måste bli bättre för att det ska kunna bli verklighet.

Pierre Badlisi från Syrien hoppas att fler ska få samma chans som han fått.

– Om jag hade gått en annan skola skulle jag inte ha det här jobbet.

Så det är tack vare skolan som du fick chansen?

– Ja, så är det, säger Pierre Badlisi.