Svenskt filter ska minska kycklingfarmers miljöpåverkan

1:42 min

Nu ska en insats göras för att komma till rätta med ett skräckexempel när det gäller övergödning i Östersjöområdet. Svensk teknik ska nu ta hand om problem som kycklinggödsel orsakar på farmen Udarnik.

I 40 års tid har farmen lagt gödslet på hög eller dumpat det på åkrar och fält. Mängder av fosfor har kunnat rinna ut i Finska viken.

– Du får nu se, det är överallt, på fälten och nära ån, de har spritt ut det överallt, säger Marjukka Porvari på John Nurminen Foundation i Finland. 

Vi står vid fyra jättelika öppna betongbassänger mitt ute på ett fält. De rymmer vardera 15 000 ton gödsel och där ska gödslet först ligga och dra i ett halvår för att undvika smittspridning.

Vid kraftiga regn kan de svämma över så att fosfor spolas ner i ån i närheten och vidare ut i Finska viken ett par mil härifrån. Samma sak händer med näringen i allt det gödsel som farmen i 40 år dumpat i omgivningen.

Själva farmen med en miljon kycklingar är mindre än flera andra gårdar runtomkring, men har nog ändå värst miljöpåverkan.

Mellan 5 och 10 ton fosfor beräknas spolas ut i Finska viken härifrån varje år, men enligt fabrikens direktör Grigorij Tjistjakov är det lite jämfört med till exempel avloppsreningsverken i området. Han ser inga större problem med det hela, även om han medger att hanteringen inte ser så trevlig ut.

– Jag ser inga större problem med det här i nuläget, säger Grigorij Tjistjakov.

Men direktören är ändå tacksam att det under året ska installeras stora filterpåsar i bassängerna och i diken runt fälten. Filtren bygger på teknik och material som professor Gunno Renman vid KTH i Stockholm har tagit fram.

Bakom insatsen står bland annat finska John Nurminen Foundation där Marjukka Porvari är projektledare. Hon menar att även om själva gödselhanteringen måste förändras på sikt kan en sådan här akutåtgärd göra stor nytta:

– Jag hoppas att vi kan fånga ett par ton av fosforn som rinner ut, säger Marjukka Porvari.