Genustisdag

Oönskade döttrar blir söner

1:33 min

Flickor som kläs ut till pojkar för att familjerna vill ha söner. Företeelsen som förekommer i Afghanistan kallas Bacha Posh, och genusvetaren förklarar varför den här lösningen ligger nära till hands i många familjer.

Sarah Ljungquist är genusvetare och litteraturvetare på Högskolan i Gävle, och varannan tisdag besöker hon förmiddagen för att tala om ett aktuellt ämne.

I dag pratar Sarah Ljungquist om fenomenet som kallas Bacha Posh och som bland annat förekommer i Afghanistan.

Det handlar om pressen att få en son, så om familjens barn består enbart av döttrar kan föräldrarna välja att låta en av flickorna bli pojke. Flickan kläs som en pojke, klipps som en pojke och får all den frihet och de möjligheter som pojkar ges i den kultur som råder.

– Det här är ju ett väldigt patriarkalt samhälle där kvinnor och flickor inte har någon rörelsefrihet. Det innebär också att familjer där det inte föds någon son inte har någon status, förklarar Sarah Ljungquist.

Antingen bestämmer sig familjen för att låta dottern vara en son redan vid födseln. Men det kan också dröja ett tag innan barnet får byta attribut och bli pojke. Och i omgivningen tycks detta gå ganska obemärkt förbi.

– Det är som om man bestämmer sig för att tro på det, som en slags episk spelregel, säger Sarah Ljungquist.

När barnet sedan kommer i puberteteten och det blir svårare att dölja att det egentligen är en flicka så får hon oftast gå tillbaka till att bli flicka igen. Men den status familjen skaffat sig genom att få en son tycks bli kvar.

– Det verkar som om man ändå får behålla den. Jag vet inte om det är någon slags beundran för att man har varit så "påhittig" och löst situationen, säger Sarah Ljungquist.

Med identiteten som pojke följer en rad fördelar som flickor inte har. Pojkar får springa fritt och leka, sporta, gå i skola och ta extrajobb. De får dessutom ett värde i familjen och i samhället. Fördelar som sedan borde gå förlorade när pojken åter blir flicka. Men Sarah Ljungquist berättar att det finns berättelser om att det ändå kan ses som en fördel att få ha levt som pojke under uppväxten. Att de kan fortsätta bära med sig känslan av att vara en "hel person" även efteråt.

Hör ett längre klipp med Sarah Ljungquist om Bacha Posh här nedan