Lejdtrafiken under krigsåren

50 min

I det här avsnittet av Världsbranden och eldens återsken handlar det om Sveriges möjlighet att bedriva handel under andra världskriget. Sverige var avskuret västerut. Men genom avtal med de krigförande länderna fick svenska handelsfartyg tillstånd att passera blockadlinjen i Nordsjön genom den s k lejdtrafiken till och från Göteborg. Antalet tillåtna fartyg i lejdtrafiken var begränsat och de skulle följa bestämda rutter.