Malmö

Krav på lagändring efter friande av ordningsvakter

1:07 min

Efter beslutet i går att lägga ner förundersökningen mot de två ordningsvakter i Malmö som omhändertog två flyktingpojkar på Malmö Central anser Rädda Barnen att lagen behöver ses över. Vakterna har hotats och blir sannolikt omplacerade.

Ordningsvakter får använda våld, men inte mer än vad förhållandena kräver. I sitt beslut i går att lägga ner förundersökningen om misstänkt misshandel ansåg åklagaren Ulf Hansson i Malmö att de båda vakterna höll sig inom lagens råmärken.

– Om det är så att lagen tillåter det här, då behöver man ju se över lagen. Vi kommer nu att gå igenom både det här fallet och andra fall som har uppmärksammats och där vi har varit involverade och se om man behöver se över hela regelsystemet, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Men nedläggningsbeslutet välkomnas av vakternas arbetsgivare.

– Jag tycker att det är skönt att det kommer till en ände på den här incidenten, säger Anders Lönnebo, vd för Nokas Security.

Han säger att en film som visar hela händelseförloppet ger en annan bild än den korta sekvens som har upprört många och som visar hur den ene vakten sitter grensle över den yngre av pojkarna, nio år gammal och trycker ner hans huvud mot stengolvet.

Av filmen framgår att det tar lång tid innan polisen kommer och att det är på deras uppdrag som pojkarna hålls kvar.

– Händelsen börjar väldigt lugnt. Ordningsvakterna gör precis som man bör göra och försöker föra en konversation och så vidare. Sedan är det ett antal orsaker, bland annat att pojkarna är två, våra ordningsvakter är bara två och det är många inblandade i den här händelsen, förutom de här två killarna. Det är även allmänhet som är inblandad och det tar lång tid innan polis kommer till plats och så vidare, säger Anders Lönnebo.

De båda ordningsvakterna är fortfarande avstängda. Företaget ska nu slutföra sin egen utredning om händelsen. Det troliga är att de blir omplacerade.

– Framförallt med hänsyn till den hotsituation som har förelegat mot dem. Vi har mottagit väldigt grova hot och allvarliga hot mot både ordningsvakterna och övrig personal i vårt företag och ledningen, säger Anders Lönnebo.