#100röster

Bara 20 procent av alla nyanlända elever klarar godkänt i alla ämnen

1:37 min

Förra våren gick 80 procent av de nyanlända elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren ut högstadiet utan godkänt i alla ämnen. Det visar siffror från Skolverket.

I våras var det bara 20 procent av de nyanlända eleverna i Sverige som hade godkänt i alla ämnen när de slutade nian. Jämfört med 80 procent bland resten av niorna.

Det betyder alltså att bara en femtedel av alla de elever som bott i Sverige i max fyra år gick ut nian med godkänt i alla ämnen.

Likadant i andra åldrar

De här siffrorna ser likadana ut när de gäller de elever som slutade sjätte klass. 20 procent av de nyanlända hade alla godkänt i sina betyg medan 80 procent av resten hade det.

– Det visar på ett systematiskt misslyckande för svenska skolan, det är svårt att tolka de här siffrorna på något annat sätt, säger Andrés Brink Pinto som är utredare på Skolinspektionen och har granskat hur skolorna tar emot nyanlända elever.

"Lärare behöver tänka på hur de pratar"

Andrés Brink Pinto menar att de här siffrorna skulle kunna se mycket bättre ut om fler skolor valde att anpassa sin undervisning.

– Det finns så enkla knep som att lära ut till alla sinnen, inte bara tala utan visa bilder till exempel. Det är också viktigt att som lärare tänka på hur man pratar. Använder man komplicerade bisatser som är svåra för vilken 15-åring som helst är det inte konstigt att en nyanländ elev inte hänger med. Vi får inte fastna i att "den här eleven förstår inte svenska så därför kan den ingenting", säger han.

"I början  var jag rädd i skolan"

Alla nyanlända elever som kommer till Akalla grundskola i Stockholm får sina tidigare kunskaper kartlagda innan de börjar, så att lärarna vet vad de kan sedan tidigare. Det är en viktig faktor för att nyanlända elever inte ska halka efter, enligt Skolinspektionen.

– I början var jag rädd. Jag kunde inte svenska och inte heller så bra engelska och tänkte "ska jag bara sitta där?", men efter några dagar blev det bättre, säger Mehretab som går i förberedelsegruppen FG.

Både han och Robina, som också går där, har några lektioner med sina ordinarie klasser.

– Jag vill bli läkare eller ingenjör. Jag har två år kvar och tänker kämpa hårt, så kanske det blir lättare, säger Robina.

Jennifer gick i FG tidigare, men går numera i sin ordinarie niondeklass på heltid. 

– I början var det jobbigt, för i klassen läste vi ämnen som vi inte läste i FG, men nu är det bättre och jag får mycket hjälp av mina lärare, säger Jennifer.