Förgiftad skolgård saneras på sommarlovet

1:01 min

Nybro kommun har kommit med en åtgärdsplan för Högabergs förskolas skolgård, där gifter påträffats i marken. Bland annat handlar det om skadliga tungmetaller som bly.

Området tros vara en gammal soptipp och sedan oktober i höstas har en stol del av skolgården därför varit avspärrad. Halterna av bly ligger över Naturvårdsverkets riktvärden och nu ska marken saneras.

– Det mesta tyder på att man ska börja schakta först under sommarlovet när skolan är tom. Det är målsättningen, säger Steve Lindahl som är driftschef för kommunens fastigheter.

Klart är att man inte hittat några mer gifter i marken utanför det avspärrade området på skolgården. Sedan kommer fler stick-prover att göras i marken när man gräver.

Barnens skolgård kommer alltså så länge vara avspärrad med samma avgränsningar som tidigare.

Ett förhandsdokument visar att de totala kostnaderna inte är helt säkra ännu, men de uppskattas till någonstans mellan 400 000 och 600 000.

De här beräkningarna av kostnaderna ska kontrolleras en gång till och kommer vara klara inom kort.

Nu ska man också hitta en entreprenör som ska få bort schaktmassorna. Det är inte klart om det blir en extern eller intern firma som får uppdraget.

– Det här kommer gå fort för vi har ju ett dokument som ligger nu för det här, säger Steve Lindahl.