Att drunkna i gödsel

"I stort sett samma problem som för fem år sedan"

4:28 min

Vetenskapsradions Ulrika Björkstén ger en bild över var de värsta gödselutsläpparna håller hus.

I filmen "Vårt grisiga hav" från 2011 visade dokumentärfilmaren Folke Rydén och Ulrika Björkstén, numera Vetenskapsradions chef, på problemen vid de ryska kycklingfarmerna.

Då påstods att problemen med stora näringsläckage från gödselhögarna som dumpats i naturen skulle åtgärdas inom tre år.

När Klotets reporter Björn Gunér återvänder till den värsta farmen i Udarnik visar det sig att problemen finns kvar. Ulrika Björkstén ger här en bild över var de värsta utsläpparna håller hus.

Punktutläppen av näringsämnen till Östersjön, till exempel undermåliga reningsverk och kycklingfarmer som dumpar sitt gödsel, är trots att lätta att åtgärda rent tekniskt. Svårare är de diffusa utsläppen ifrån jordbruksmark och sediment.