Konstakademien kritiserar Kungliga konsthögskolan och fryser stipendier

Kungliga akademien för de fria konsterna, i vardagstal kallad Konstakademien, tycker att Kungliga konsthögskolan i Stockholm håller på att utvecklas i en riktning där den fjärmar sig från svenskt konstliv. Det framgår av ett brev till Utbildningsdepartementet där man även kritiserar skolan för satsa för mycket på teori och för lite på praktiskt arbete.

- Vi ser att det finns en utvecklingstendens som gör att visuellt begåvade elever faktiskt inte får det stöd som de skulle behöva. Eller det kanske till och med är så att de inte ens får plats på konsthögskolorna, säger Susanna Slöör, konstakademiens talesperson och ständiga sekreterare.

Konstakademien var huvudman för konsthögskolan fram till slutet av 70-talet. Sedan blev högskolan sin egen myndighet och sedan dess är akademiens uppgift att främja olika typer av konst i Sverige. Ett sätt att göra det på är att dela ut stipendier till exempelvis studenter vid konsthögskolan. Samtidigt som akademien kritiserar högskolans ledning fryser den utdelningen av vissa stipendier, men Susanna Slöör säger att det inte handlar om att sätta press på ledningen.

- Nej, det är inte det utan i skrivelsen angående stipendier så står det att vi genomför en stipendieöversyn och granskning för att se att vi delar ut våra medel på ett korrekt och bra sätt.

Marta Kuzma som är rektor på Kungliga konsthögskolan i Stockholm säger att indragningen av stipendierna kom som en överraskning. Och hon håller inte med om att eleverna skulle få för lite tid för praktiskt arbete.

- Jag tror inte våra elever delar den rädslan. De har möjligheten att lära sig om konsthistoria och konstfilosofi om de vill. Men allra viktigast är produktionen och experimenterandet.

- Vi svarar inför regeringen och utbildningsdepartementet. Just nu är internationalisering en av de viktigaste prioriteringarna för dem.

Hur Konsthögskolan gör för att värna kunskaperna om svenskt konstliv besvarar Marta Kuzma med en motfråga.

- Men vad är svenskt konstliv? Det är en process, inte ett status quo.