Dålig utbildning på storköken

Nästan all vårdpersonal som hanterar mat på sjukhus och äldreboenden saknar utbildning i livsmedelshygien, visar en kartläggning som Livsmedelsverket har gjort i sju län.
I Skåne gjordes undersökningar i nästan samtliga kommuner: man granskade 48 kök på olika vårdavdelningar i 19 kommuner. - Det här är sämre än vad jag hade väntat mig, säger Ulla Lantz, projektansvarig för Livsmedelsverkets storhushållningsgrupp, till P4 Radio Malmöhus. - Det finns ju bestämmelser i vår livsmedelslagstiftning - dels krav på utbildning, dels krav på egenkontroll - och har varit så i tio år, så det är ju förvånande att man inte kommit längre, säger hon. Resultatet för Skåne stämmer med resultatet för landet i stort och det allra vanligaste felet i hanteringen är dålig kontroll av matens temperatur vid nedkylning och uppvärmning. - Det värsta av allt är att personalen inte har tillräcklig utbildning så att de förstår vikten av att kontrollera matens temperatur, säger Ulla Lantz. Rapporten efter händelsen i Tierp, där flera äldre personer avled efter att ha ätit felaktigt hanterad ärtsoppa, visar hur viktigt det är att mat hanteras rätt - inte minst när det är sjuka och särskilt känsliga personer som ska äta den. - Risken är överhängande att människor insjuknar i matförgiftning om man inte har kontroll över verksamheten, säger Ulla Lantz. Men hon anser inte att det är personalens fel att människor blir sjuka av maten. - Det ansvaret ligger naturligtvis hos kökens huvudmän, säger hon.