Forskningsfartyg väjde för rysk ubåt

2:42 min

Det finska forskningsfartyget Aranda väjde för en rysk ubåt på internationellt vatten öster om Gotland på tisdagen. En svensk forskargrupp från SMHI fanns ombord.

Finlands miljöcentral Syke uppger att Aranda med finsk besättning och svenska forskare från SMHI ombord var i färd med att ta vattenprover, då det uppmanades av befälhavaren på ett ryskt örlogsfartyg att väja för ubåten.

Enligt uppgifterna tog händelsen ett par timmar och skedde i samförstånd och utan att de som var ombord på forskningsfartyget upplevde situationen som hotfull. "I slutskedet av situationen anlände även svenska arméns flygplan för att övervaka läget. Ett ryskt örlogsfartyg passerade sedan Aranda på ett avstånd av ca 0.35 nautiska mil."

Förra hösten stördes forskningsfartygets rörelser på internationellt vatten, vid två tillfällen av den ryska flottan. Den gången upplevdes situationen som hotfull av besättningen och efter det förtydligades rutinerna för hur man ska agera vid liknande situationer.