Samer pratar om psykisk ohälsa i FN

Ordförande i den samiska ungdomsorganisationen har hållit ett anförande i FN:s urfolksforum. Talet handlade om psykisk ohälsa bland samer och vad Sametinget rekommenderar FN att göra åt situationen.

Igår höll Per-Jonas Partapuoli, som ordförande i den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, ett anförande i FN:s urfolksforum. Talet handlade om psykisk ohälsa bland samer och vad han och bland annat Sametinget vill rekommendera att FN gör åt dagens situation.

– I Skandinaviska länderna så har vi ett väldigt bra välfärdssystem, vi lever i demokrati. Genom det så blir det väldigt konstigt att situationen och den mentala hälsan är så dålig. Tillbudet finns inte och det gör att det blir så skevt alltihopa, förklarar han.

Per-Jonas Partapuoli menar att det var självklart för honom och organisationen att lyfta problemen hemma i FN:s urfolksforum när just självmord bland unga urfolk är forumets dagordning i år.

Rekommendationer

I talet rekommenderade samiska ungdomsorganisationer och Samerådet olika förändringar. Bland annat föreslog de en vård som är kulturellt- och språkligt anpassad, att FN skapar en handlingsplan för att främja psykisk hälsa och att staterna i USA inför centrum för psykisk hälsa dit urfolk kan vända sig för att få hjälp.

De organisationer som stod bakom anförandet var den samiska ungdomsorganisation Sáminuorra, den finska samiska ungdomsorganisationen Suoma Sáminuorat och Samerådet.