Chans för hotad skola

Allt tyder på att Rusksele skola inte läggs ner. Det framgick av diskussionen på kommunfullmäktiges möte i Lycksele på måndagen.
Trots att beslut om byaskolorna inte ska tas förrän om en dryg månad, vid nästa möte, kom byaskolorna ändå att diskuteras. En grupp från Ruskele utnyttjade allmänhetens frågestund för att ställa frågor om skolan. Rickard Jakobsson som är förälder och företagare i Rusksele påpekade att det finns 60 privata arbetstillfällen i Rusksele som uppskattningsvis genererar drygt 3 miljoner i skatteintäkter till kommunen. Barn och utbildningsnämndens ordförande Lars-Birger Jonsson sa att han tror att det ska lösa sig med Rusksele. Särskilt uppskattar han föräldrarnas förslag att bidra med idellt arbete för skolans upprustning.