Winston Churchill: "Give us the tools"

50 min

Efter Frankrikes fall slåss England sommaren 1940 ensamt mot Hitlers Tyskland. Efter att tyska Luftwaffe  i "operation Seelöwe" förgäves försökt nedkämpa det engelska jaktflyget, en förutsättning för att kunna invandera England, i augusti och september 1940, riktar i stället tyskarna sitt första riktiga slag mot London. Slaget leds av Hermann Göring, men efter förödande förluster för tyskarna ger Hitler upp planerna på en invasion av Storbritannien.

Winston Churchill fick 1953 Nobels litteraturpris bl a för "sin briljanta retorik". Så här löd slutet på det klassiska talet riktat till USA i februari 1941:

"President Roosevelt. Put your confidence in us - give us your faith and your blessing and under providence all will be well. We shall not fail or falter, we shall not weaken or tire - neither the sudden shock of battle nor the long drawn trails of vigilance or exertion will wear us down. Give us the tools and we will finish the job."