Elevhem stängs i Umeå

Färre ungdomar söker sig till Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå. Till hösten läggs ett av elevhemmen ner.
I Umeå finns ett av landets fyra Riksgymnasium för rörelsehindrade. Men färre söker idag Umeå och Dragonskolan. Ett skäl kan vara att hemkommunen av kostnadsskäl ordnar med utbildning på hemorten. Med få sökande behövs inte heller lika många elevhemsplatser och till hösten stängs därför ett av boendena, Spiken med sex elevhemsplatser. Ingen av de fjorton anställda som arbetar på elevhemmet förlorar jobbet. Men Ingemar Palbom rektor och ansvarig för utbildningen säger till P4 Västerbotten att erfarenhet och kompetens kommer att förloras när anställda måste jobba på andra ställen i kommunen.