Återuppbyggnad av raserad ringmur inspirerar

3:26 min

För drygt tre år sedan i februari 2012 rasade en del av Visby ringmur och det blev ett stort hål. Nu är sista stenen lagd och snart är sista putsen lagd. Idag fick hitresta murare och forskare ta del av kunskapen.

- Det har varit otroligt lärorikt att bygga upp muren. Vi har lärt oss om murens historia, konstruktion och inneboende brister, säger Kristin Balksten, lektor i kulturvård och doktor i murkonstruktion som höll i dagens utbildning.

Hon påpekar att det varit givet att använda traditionella material, som gotländskt kalkbruk. För på Gotland finns kunskapen om det här kvar eftersom det har fortsatt att brännas gotländsk kalk på ön. Det här att behålla traditionen har också visat sig vara unikt i världen.

- Vi har tyckt det varit självklart, men när vi varit i Italien och Portugal så har de sagt att: Wow, har ni kvar kunskapen om det? Då inser vi hur skör den här kunskapen är.

För att dela med sig av det här fick därför murare och forskare från övriga Norden i dag lära sig om hur ringmuren lagats med traditionellt kalkbruk och kalkputs.

Under två dagar hålls ett seminarium med olika workshops. Detta är en del i det forskningsprojekt i Riksantikvarieämbetets regi som pågått i samband med restaureringen av Visby ringmur.

- Från hantverksnivå är det stort intresse att bränna lokal kalk, berättar en av deltagarna, Terje Berner som är norsk murarmästare.

Anne Kathrine Bakstad är norsk medeltidshistoriker och är engagerad i ett museum i Norge som heter Domkyrke odden, en medeltida borg med en ringmur som också har problem med sprickor.

- Det har varit spännande och fantastiskt att se hur de löst uppbyggnaden av Visby ringmur! De har gjort som i äldre tider och vi tar med oss den kunskapen.