"Vi var rustade för olika eventualiteter"

Hitlers Tyskland skärper tonen mot Sverige hösten 1941. Läget analyseras av det svenska försvaret och regeringen. 18 februari 1942 ger underrättelser indikationer om en växande ovänlig stämning från Tysklands sida. Allmän mobilisering eller politiska åtgärder för att skapa ett mindre spänt förhållande till Tyskland var frågan. Svaret blev en förstärkning av beredskapen.